Sản phẩm gốm sứ

Sản phẩm gốm sứ gồm có: cốc giữ nhiệt, ca mỳ lớn, nồi đất, bộ ấm trà,.... Sản phẩm gốm sứ đa dạng mẫu mã và kích thước.